Nón, mũ lưỡi trai bít đuôi hàng hiệu, cao cấp TPHCM